کشف امروز

به نام خدا

کشف امروز :

هر روز که چشما نم را به روی زندگی می گشایم جهان تازه ای به رویم گشوده می شود که با جهان بینی ژرف خود

می توانم حضور گرم  خدا  را در میان  پهنه آفرینش حس کنم ، طلوع آفتا ب  صبحگاهی  را  که  می  نگرم  وجود م

سرشار از  نور  می  شود و می توانم امید  به زندگی را در اعماق قلبم کشف کنم ، هر  وقت  رایحه  خوشبوی  گلها  را

استشمام می کنم می توانم انرژی مثبت درونم را کشف کنم ، هر وقت  نوازش  لطیف  باران را روی صورتم حس می

کنم می توانم اوج  مهربانی  خدا را درعمق وجودم کشف کنم ، پروردگارا  شا عرانه هایم  را  فقط  برای  دریای  بی

کرانت می سرایم تا طوفان های زندگیم آرام گیرد ،  امروز می خواهم ازدریچه تازه تری به زندگی بنگرم راز پاک

زیستن را  در  جوشش  چشمه ساران کشف می کنم ، راز رویش جوانه ای سبز را  در  دل سنگی سخت کشف می کنم

راز پریدن تا اوج را درکوچ پرستوهای  مهاجر  به  سوی  آسمان  ملکوت  کشف  می کنم،  راز  عشق  ورزیدن  را  در

بوییدن گل سرخ کشف  می کنم،  راز شادمانه زیستن را در طراوت شاخساران کشف می کنم ، راز استقامت در برابر

سختیها را درمقاومت  کوهساران کشف می کنم ،  راز جاری  شد ن در میان لحظه ها  را از ترنم جویباران کشف می

کنم،  راز سر زندگی را در زلالی آبشاران کشف می کنم،  هر صبح که سوار قطار زندگی می شوم در جست و جوی

بهترین سرچشمه حیات آدمی که همان شاهراه وصل الهی است ، هستم تا بتوانم ناشناخته های هستی را کشف کنم و

در رشد  جهان  آفرینشت  هنرمندانه ترین نقش را داشته باشم،  قلبی مهربانتر  از همیشه  می  خواهم  تا  حس  خوب

 داشتنت را در قلبم کشف کنم  و در پرواز به سوی آغوش آسمانیت  ثابت قدم تر از  همیشه  باشم .

1/11/96

/ 0 نظر / 241 بازدید