منا ظره

مناظره"

تو می گویی : آن غیر ممکن است.

خدا می گوید : همه چیز ممکن است

تو می گویی : من خیلی خسته ام .

خدا می گوید:من به تو آرامش و راحتی می دهم.

تو می گویی : من نمی توانم ادامه بدهم.

خدا می گوید:رحمت و توفیق من کافی است.

تو می گویی : همه چیز برایم مبهم است.

خدا می گوید:من تو را هدایت می کنم.

تو می گویی : من نمی توانم آن کار را بکنم.

خدا می گوید: تو همه کار می توانی بکنی .

تو می گویی : من توانایی اش را ندارم .

خدا می گوید: من توانا هستم .

تو می گویی : اون ارزشی ندارد.

خدا می گوید: ارزشمند خواهد شد.

تو می گویی :من نمی توانم خودم را ببخشم.

خدا می گوید: من تو را خواهم بخشید.

تو می گویی : من نمی توانم خودم را اداره کنم.

خدا می گوید: من همه نیازهای تو را برآورده خواهم کرد.

تو می گویی : من می ترسم .

خدا می گوید:من در روح تو ترس قرار نداده ام.

تو می گویی : من همیشه نگران و ناکام هستم .

خدا می گوید: به من توکل کن.

تو می گویی : من به اندازه کافی اعتقاد ندارم.

خدا می گوید: من به هر کسی میزانی از اعتقاد و ایمان داده ام.

تو می گویی : من به اندازه کافی باهوش نیستم.

خدا می گوید:من به تو عقل داده ام.

تو می گویی : من احساس تنهایی می کنم.

خدا می گوید:من همیشه با تو هستم ، در کنار تو و همراه تو ، فقط دستت را بسوی من دراز کن.

/ 1 نظر / 9 بازدید
دیوونگی

سلام وب قشنگی داری خوشحال میشم بهم سر بزنی[گل]