رد پا

 

 

به نام خدا

رد پا :

 

 

ردپای شاعرانگی هایم را بگیر تا مرا بهتر بشناسی، ردپای احساسم را بگیر تا دلتنگیهایم را بهتر حس کنی ،  ردپای رنجهایم را بگیر تا اندکی  از صبوری های  لحظات  عمرم  را  دریابی،  رد پای اشکهایم را بگیر تا خوشبختی های کوچکت را قدر بدانی ،  ردپای افکارم را بگیر تا عظمت وجودم را دریابی ،

 

رد پای زخم های عمیقم را بگیر تا سبک بال شوی، ردپای حسرتهایم را بگیر تا لذتهای کوچکت را لمس کنی ، ردپای مهربانیم را بگیر تا لطافت درونم را حس کن ، رد پای کلماتم را بگیر تا با دنیایم آشنا تر شوی، رد پای دعاهایم را بگیر تا آسمانی شوی.

 

من در روزهای زندگیم به روشنایی قلب هایی که به دست آورده ام توانسته ام ردپای عشقم را در قلبهای مهربان باقی بگذارم، به تازگی فصلهایی که در آن زیسته ام توانسته ام ردپای رنگهای زیبای هستی را نظاره گر شوم، پشت همه دروغهایی که به زبان آورده ام یا از دیگران شنیده ام توانسته ام ردپای صداقت را جست وجو کنم،

 

پشت همه مشکلاتی که در زندگی با آن روبه رو هستم توانسته ام رد پای پذیرش را جست و جو کنم ،    پشت همه ناکامی هایی که در زندگی با آن رو به رو هستم

توانسته ام ردپای موفقیت را جست وجو کنم،پشت همه سکوت هایی که در برابر قضاوت های ناعادلانه مردم کرده ام توانسته ام ردپای فریاد قلم را جست وجوکنم  ،

 

پشت همه اشتباهاتی که در زندگی مرتکب شده ام توانسته ام ردپای تجربه را جست و جو کنم ،پشت همه امتحانهای بزرگی که در زندگی با آن روبه رو شده ام توانسته ام رد پای درسهای انسان ساز را جست وجو کنم ،

 

پشت همه افسانه هایی که خوانده ام توانسته ام ردپای خوبی آدمها را جست وجو کنم و پشت همه  دلواپسی هایی  که برای  آینده ام  دارم توانسته ام  رد پای  اعتماد به خدا  را  جست وجو کنم، چون به خودم قول داده ام به گرمی  نفسهایی که می  کشم رد پای  مهربان خدا را درمیان لحظات  زندگیم  حس کنم،   ناگفته های  پشت قلبم را  فقط  برای تو  بازگو می کنم و به فرمان کا ئنات  گوش  می دهم تا بتوانم  از راه های  تازه  عبور  کنم و  سرمایه های  وجودی  خویش را دریابم،انرژی مثبت افراد را به سوی خود جذب کنم  و بتوانم در ساحت آسمانیت هوای خوشبوی زندگی را نفس بکشم.    

 

8/5/96                                                                                                                                                            

 

/ 0 نظر / 100 بازدید