آبشار بخشش

 به نام خدا

آبشار بخشش:

این  بار می خواهم  پرتوی از زندگی نورانی امام جواد را به تصویر  بکشم    همان امامی که در  اوج  روزهای جوانی با درخشش قلب مهربانش بر روی ذهن تاریک همه جاهلان تابید ،خورشید رابه خجالت واداشت و خود فروزانتر از همیشه در آسمان معرفت درخشید تا توانست بهار ایمان را در قلوب شیفتگان راه حق برویاند تا گل انسانیت وجودشان راشکوفا کند، او که دستانش سخاوت باران راداشت،روح بزرگش کرامت دریا رامی فهمید و با احساس پاکش  زلالی آب را لمس  می کرد،  او که جود ، قطره ای در پیشانی بلندش بود،  علم ، غنچه ای از گلستان وجودش بود،  حلم ، دُر گرانبهایی از گنجینه فضایلش بود،  وجود مبارکش شبیه حضرت موسی گشاینده دریاها  به  سوی نور  بود، همچون  حضرت  عیسی  کلام  شیوایش  زندگی  بخش  انسانها  و  همانند  امام حسین اقیانوس بی کران  وجودش  کشتی نجات  دلباختگان راه روشن ولایت بود آری او گوهر  تابناک  عصمت  ، امام جواد است  که در بهترین روزهای  بندگی که  ستارگان نورانی  بر سقف آسمان  چسبیده اند  و ماه هم با نور کم رنگش چون فانوسی درخشان آسمان مدینه را  روشن کرده است،  اهل زمین چشم انتظار تولد جوانترین ستاره درخشان  آسمان امامت  هستند  تا  چراغ راه  سعادتشان باشد،  من هم  روزهای  گرانبهای  عمرم  را  به  دستان بخشنده  یگانه  خورشید عالم تاب  آفرینش  امام جواد می سپارم  تا بتوانم  در زیر سایبان  امن نگاهش راز های بخشدگی انسان را کشف کنم و بتوانم  روحم را برای دریافت  خوشبختی جاودان از زنگار دنیوی پاک کنم،  من روشنایی پنجه طلایی خورشید را در انعکاس روح سرزنده تو دریافتم تا توانستم همچون خورشیدی فروزان از اعماق تاریگی های  زندگی طلوع کنم  و با روح  پر انرژی خود  بتوانم قلب همه نا امیدان جهان را نور ببخشم و روحم امیدوارتر گردد، من در انعکاس وجود پاک تو یکرنگی دریا را لمس کردم تا توانستم دلی دریایی داشته باشم و همه انسانها را خالصانه دوست بدارم و با بخشیدن عشق به دیگران قلبم عاشقتر شود، من در انعکاس بهار باور سبز  تو اهداف والای آفرینش را  لمس کردم تا  توانستم با بخشیدن آگاهی  به دیگران  ذهنم پویاتر گردد، من در انعگاس  دستان  سخاوتمند تو  سرسبزی درخت را لمس کردم  تا توانستم  رایحه خوشبوی  دوستی  را در قلبهای تنها بیافشانم  و با  بخشیدن  مهربانی به دیگران دستانم  تواناتر گردد،  من در انعکاس  گامهای  استوار تو جنبش  جاری رود را لمس کردم  تا توانستم قله رفیع انسانیت  رابپیمایم  و با بخشش روحیه  انسانیت به دیگران کامهایم در کشف رازهای خوب زیستن استوارتر گردد،  من در انعکاس  چشمان پرفروغ  تو زیبایی رنگین کمان پس از بارش باران را لمس کردم  تا توانستم با تفکر عمیق در پهنه هستی  زیبایی های جاودان جهان را بنگرم و با بخشش یک بینش خوب به دیگران چشمانم بیناتر گردد، من در انعکاس سخنان شیوای تو آوازدل انگیزچلچله ها را  شنیدم  تا توانستم واژگان  زندگی بخشی داشته باشم  و با بخشش انگیزه زندگی  به دیگران کلامم  شیواتر گردد، من در انعکاس وجدان بیدار تو حضور گرم فرشتگان الهی را بر شانه های زندگیم لمس کردم تا تو انستم مراقب رفتارم باشم و  با بخشش آرامش به دیگران وجدانم  در دریافت الطاف الهی هوشیارتر گردد،  ای آبشار بخشش  الهی  من  در انعکاس  احساس لطیف  تو لطافت  گلها را لمس  کردم  تا  توانستم  طلایی ترین  روزهای جوانی خود  را به دستان  اطمینان بخش تو  بسپارم  تا بهاری ترین سرزمین سبز رویاهارا  به افتخارظرفیت های وجودیم برایم بسازی  تا بتوانم دیداری  عاشقانه با یگانه  معبود هستی را تجربه گنم  و به آرامش  دست یابم ، به امید این که  شیوه های زندگی این امام ارجمند  الهام بخش  درسهای سازنده ای برای ما بوده و همه ما بتوانیم چون تشنه ای در کنار آب زلال و صاف دریا ازمکتب پر برکتش بهره مند گردیم.

 

                                                                                                                 

                                                                                                               

/ 0 نظر / 111 بازدید