چرخ فلک

به نام خدا

چرخ فلک :

در میان گردش پرهیاهوی شبانه روز به این می اندیشم که چرخ روزگار چه معجزه شگفت انگیزی را برایم به ارمغان می آورد تا بتوانم به فهم عاشقانه ای از هستی برسم و هنرانسان زیستن را از چرخ فلک که همان چرخ زندگی است بهتر بیاموزم، چرخ فلک رویش سبز چند بهار را باید به روح زلالم ارزانی دارد تا بتوانم انگیزه شروع کارهای بزرگ را در واژگان بهاری خود زنده کنم و آن را به روح بلند خوانندگان پرتلاش کتابم هدیه دهم، چرخ فلک گرمای چند خورشید روشن تابستانی را باید به قلب پر احساسم ارزانی دارد تا بتوانم رایحه یاری یک دیگر را در میان واژگان گرم خود زنده کنم وآن را به دستان یاریگر خوانندگان مهربانم هدیه دهم، چرخ فلک زیبایی خزان چند پاییز برگ ریز را باید در ذهنم خلق کند تا بتوانم رنگین کمان روح نواز امیدواری را درآن سوی سرزمین سبز رویاها نظاره گر شوم ، آن را در دنیای واژگان خیال انگیز خود زنده کنم و به ذهن خلاق خوانندگان کتابم هدیه دهم ، چرخ فلک لذت بارش چند برف سفید زمستانی را باید به قلب پاکم ارزانی دارد تا بتوانم راز بی کینه زیستن را در دنیای واژگانم زنده کنم و آن را به قلب لطیف خوانندگانم هدیه دهم ، چرخ فلک چند روز باید وسعت آسمان آبی بی کران را به احساس زلالم ارزانی دارد تا بتوانم لذت پرواز تا اوج آسمان بندگی را تجربه کنم ،آن را در دنیای واژگان احساسی خود زنده کنم و به شخصیت معنوی خوانندگان با ایمانم هدیه دهم ، چرخ فلک نور افشانی چند ستاره روشن آرزو در دل تاریکی شب را باید به سرزمین سبز رویاهایم ارزانی دارد تا بتوانم باورهای متعالی خود را در دنیای واژگان ملکوتیم زنده کنم و آن را به سرزمین سبز خوانندگان رویایی خود هدیه دهم ، چرخ فلک روشنایی چند مهتاب دل نواز شبانگاهی را باید به دیدگان ژرف اندیشم ارزانی دارد تا بتوانم کهکشان چشم نواز خوشبختی را درمیان واژگان معنایی ام زنده کنم و به خوانندگان نیک اندیش خود هدیه دهم، چرخ فلک طلوع چند خورشید روشن صبحگاهی را باید به زندگیم ارزانی دارد تا بتوانم خوش آهنگ ترین ترانه شروعی دوباره را در دنیای واژگان پر شور خود زنده کنم و به خوانندگان امیدوارم هدیه دهم ، چرخ فلک زیبایی چند رنگین کمان روح نواز را باید به باطن یک رنگم ارزانی دارد تا بتوانم انرژی مثبت کائنات را با گوش جان دریافت کنم ، آن را در دنیای واژگان امید بخشم زنده کنم و به خوانندگان پر انرژی خود هدیه دهم ، چرخ فلک چند قطره شفاف باران را باید به وجود با طراوتم ارزانی دارد تا بتوانم راز شادمانه زیستن را در میان واژگان زلالم زنده کنم و به خوانندگان سرزنده خود هدیه دهم ، چرخ فلک جوشش چند چشمه زلال ازدل سنگی سخت را باید به قلب نازکم ارزانی دارد تا بتوانم حقیقت گذشت را در دنیای واژگان بخشنده خود زنده کنم و به خوانندگان با وجدانم هدیه دهم ، چرخ فلک ریزش چند آبشار شاداب را باید به احساس زلالم ارزانی دارد تا بتوانم راز عشق ورزیدن بی چشم داشت را در دنیای واژگان پر مهر خود زنده کنم و به خوانندگان عزیزم هدیه دهم ، چرخ فلک جنبش جاری شدن چند رود زلال را باید به اهداف والایم ارزانی دارد تا بتوانم اهداف متعالی خود را در دنیای واژگان ظریفم هنرمندانه در پهنه هستی ترسیم کنم و به خوانندگان آینده نگر خود هدیه دهم ، چرخ فلک وسعت چند دریای مواج را باید به روح پر قدرتم ارزانی دارد تا بتوانم صدای یاری ملکوتی پروردگار مهربان را در طنین خوش آهنگ صدف دریایی با گوش جان بشنوم ، آن را در دنیای واژگان هدفمند خود زنده کنم و به خوانندگان دریادلم هدیه دهم ، چرخ فلک سرسبزی چند درخت سر به زیر را باید به خصوصیات خوب اخلاقیم ارزانی دارد تا بتوانم راز رفتار متواضعانه با دیگران را در دنیای واژگان نیکم زنده کنم و به خوانندگان فروتن خود هدیه دهم ، چرخ فلک فرو افتادن چند برگ خشک پاییزی را باید به ضمیر هوشیارم ارزانی دارد تا بتوانم آرامش قلبی را در میان واژگان خدایی خود زنده کنم و به خوانندگان خوش قلبم هدیه دهم ، چرخ فلک شکفتن چند گل رز را باید به احساسات پاکم ارزانی دارد تا بتوانم شور مهربانی را در دنیای واژگان لطیفم زنده کنم و به خوانندگان دوست داشتنی خود هدیه دهم ، چرخ فلک کوچ عاشقانه چند پرستوی مهاجر را به سوی آشیانه صلح باید برایم معنایی تازه بخشد تا بتوانم عطر خوش آشتی را در دنیای واژگان امن خود زنده کنم و به خوانندگان صلح طلبم هدیه دهم ، چرخ فلک رقص شادمانه چند پروانه زیبا را باید به قلم تاثیر گذارم ارزانی دارد تا بتوانم راز شاعرانگی کلمات را که از ملاقاتی عارفانه با فرشتگان سبکبال بهشتی خوب آموخته ام دردنیای واژگان هنرمندانه ام زنده کنم و به خوانندگان خوش ذوق خود هدیه دهم ، امیدوارم در گردش پر هیاهوی تلخ و شیرین چرخ روزگار قلمم بتواند گذرگاه آرامش بخشی باشد برای فهم عمیق افسانه اشک و لبخند آدمی تا همگان بتوانند با رفتار انسان دوستانه خود همچون واژگان نابی بر لوح پاک هستی بدرخشند و با حرکت اعتماد انگیز خود برگ تازه ای را به کتاب انسانیت در پهنه هستی بیافزایند، اینگونه می توان به قداست واژگان آسمانی خود قسم خورد و به عنوان انسانی کامل جانشین خدا بر روی زمین شد.

                                                                                           ها نیه عرب   3/11/96

                                                                                                                  

/ 0 نظر / 148 بازدید