کشتی نجات وچر اغ راه خوشبختی انسا نها

به نام خدا

کشتی نجات و چراغ راه خوشبختی انسا نها :

این روزها که جهان از نور میلاد امام حسین روشن گشته است من هم چشم به آیین زندگانی او می دوزم  تا  بتوانم

از مکتب آزادگیش درس بگیرم، همان مکتبی که روح مبارزه طلبی را در من  زنده  می کند،  می خواهم در کشتی

نجات  امامی  بنشینم  که  وجودش  سرچشمه  دلدادگی  به فرمان الهی  است و قدم در جاده ای بگذارم که سرآغاز

رسیدن  به  حقیقت  وفاداری  در حمایت  برادرانه  حضرت عباس  است ،  سر آغاز  رسیدن  به  حقیقت  صبر در میان

نوازشهای  دلسوزانه  حضرت  زینب است، سرآغاز  رسیدن  به حقیقت مهربانی در میان لالایی مادرانه حضرت رباب

است،  سرآغاز رسیدن به حقیقت شیوایی کلام در نیایش شاعرانه امام سجاد است،  سر آغاز  رسیدن به حقیقت عشق

در قلب مهربان حضرت رقیه است ،  سر آغاز  رسیدن  به  حقیقت  شجاعت  در  میان دلاوری های حضرت قاسم است

سرآغاز  رسیدن به  حقیقت  فرمانبرداری  از خدا  در  سیرت  پیامبرگونه حضرت علی اکبر است و سرآغاز رسیدن به

همه  خوبی های  جهان  است ، ای روشنگر مسیر آزادگی در نورافشانی  روز  میلادت  از  تو می خواهم قطره ای از

دریای معرفت  خود را  به جان تشنه ام  بچشانی تا بتوانم با دل پاک خود به طواف حرم امن الهی بروم ، همان دلی

که توانست  مناجات عاشقانه  تو را در  صحرا ی عرفات با عمق وجود درک کند و فریاد رسای یاریت را در میان همه

حق طلبان  حس کند ،  یا امام حسین  شجاعتی  به قلمم ببخش تا بتوانم جسورانه حقایق امروز جامعه خویش رابیان

کنم  و  با  ظالمان  زمانه خود  مبارزه  کنم،  امام  مهربانی  چراغ  راه خوشبختی ام باش تا بتوانم از میان تلاطمهای

 سخت  زندگی  عبور کنم، در کشتی نجات تو بنشینم ،مسیر سعادت بپیمایم و رایحه خوشبوی بهشتی را استشمام کنم.

 

                                                                                                                                        1/2/97

                                                                                                                                        

/ 0 نظر / 144 بازدید