محمد (ص) چشمه جوشان مهر بانی

به نام خدا

محمد (ص) چشمه جو شان مهربا نی :

برای توصیف از پیامبری که رحمت العالمین است قلمم رابر بال فرشتگان الهی می گذارم تا بتوانم نیایش شاعرانه را برای وجود آسمانی او  بر  پهنه  هستی  بنگارم ، حضرت محمد  همان  پیامبری ا ست که نوح در آن طوفان سهمگین

قدرت  ایما نش  را  از  اطمینان  قلبی  او  به  معبود یکتا یافته است،   محمد همان پیامبری است که ابراهیم سرسبزی گلستانش را از توکل او به خدای هستی بخش یافته است،  محمد همان پیامبری است که موسی روشنایی دستانش را

ازستارگان ملکوتی آسمان خدای روشنایی بخش او یا فته است ،  محمد همان پیامبری است که عیسی دم مسیحایی خود  را  از دعا های آسمانی  او  و قدرت  دستان  شفا بخش خود  را  از دستان یاریگرش  یافته  است ،  محمد  همان

پیامبری ا ست  که  داود راز آواز خوش پرندگان در گوش جان را از او شنید  تا  توانست  روح  انسا نها را  به بلندای آسمان پرواز دهد،  محمد همان پیامبری است که سلیمان حکمرانی بر نسیم های خنک را از قدرت عشق او آموخت

تا توانست بر قلبها نفوذ کند و انرژی منفی شیاطین را از انسانها دور نگه دارد ،  محمد همان پیامبری است که یوسف فرهنگ  انتظار  را  از مهدی موعود او آموخت تا توانست عطر خوشبوی صبر را به مشام جان همگان برساند و یونس

با قدرت ایمان خدای نجات دهنده او توانست چهل روز زندگی سخت در شکم تنگ و تاریک ماهی را تاب بیاوررد و همچون ستاره ای روشن در اوج  تاریکی های زندگی مردم زمانه خود طلوع کند ، ای محمد که وجودت  سرچشمه

همه خوبیها ست،  هر روز زندگیم را با نام مبارک تو آغاز می کنم تا بتوانم معجزات جاودانه قرآنت را با عمق وجود درک کنم ، زیبایی مهتاب شبانگاهی را که می نگرم  به این می اندیشم که چگونه توانستی با معجزه ایمانت سرزمین

تاریک  مکه را آگاهی بخشی ، شیوایی آیات الهی را که به گوش می سپارم  به  این  می اندیشم که چگونه توانستی بهترین نقشه راه رسیدن به خدا را از دروازه های نورانی آسمان بیابی و  به  معراج  برسی  و آن  را  تقدیم  عظمت

روح انسانها کنی ای  روشنگر مسیر خوشبختی یاریم کن تا بتوانم معجزه دستان گرم خدا را در میان باران سرنوشت باور کنم ، بهترین بهره را از نقشه راه آسمانیت ببرم تا روحم تعالی یابد و به معراج  برسم .

                                                                                                                                      24/1/97

                                                                                                                                                 

/ 1 نظر / 96 بازدید
xr1messenger

سلام و درود خداوند بر تو. آفرین بر تو. خداوند یاور و پناه تو باشد، روحت قرین رحمت الهی‌ست، آیینهء وجودت عاری از هر کدورت و گناه‌ست. دسـتان خدا همراه و موافق با دسـتان توست. برای باور کردنش چه حجـتی بهتر از صداقت کلامت؟ خودش عین برهان‌ست. دیگر چه میخواهی؟ گیـریــم کـه مرا خدای محمد به سوی تو فرستاده باشد تا پیامت را تعدیل ، سپس ارسال نموده و پاسخش را برایت بیاورم... اگر حرف مرا باور نداری، دست کم فرض کن... فرض کن که من از هم قطاران گبریل و مخائیل و سـروش‌رافئیل هستم، یعنی یکی از فرشـتگان "میزانـگـر" messenger هستم. داشتم از این حوالی رد میشدم، یک‌مرتبه "صداقت" کلامت مرا seduct نموده و به اینجا کشاند... هر چند میزانگـر ایرادگیر و عیبجوئی هستم و به انشـاء‌های مؤمنین ، اغلب گیرِ سه پیچ میدهم، اما این متن کوتاه "چشمهء جوشان زندگانی" چنـدان جائی برای گیر دادن ندارد! به خاطر ایـمـــانــی که در کلامت موج میزند، از هر خطای نگارشی و یا دستوری که متن بود، چشـم پوشیـدم. فقط نوشته‌ات یک چیز کم دارد! اسمت را فراموش کرده ای بنویسی. به ویرایشگر مراجعه کن و اسم نویسندهء اصلی متن را در پایان متن اضافه کن، لطفاً. اگر شخص مشهوری هستی، نام و شهرتت را بنویس؛ اگر نه فقط نامت را اضافه کنی کفایت میکند. همین! دیگر دستـکاریش نکن. حق تعالی، عنایت بفرمایند: صداقت گفتار و بینش صحیح نویسندهء متن "چشمهء جوشان زندگانی" ، بعنوان یک فرد مسلمان ِ فارسی زبان، از نظر اینجانب، کســریٰ، تحصیل‌دار کل ّ شیـعہء اثنا عشریه، تأیید شده و گواهی گردید.