من در ابتدای راه روشن هستم

به نام خدا

من در ابتدای راه روشن هستم :

هر روز خورشید با طلوعش مرا در راه تازه ای از مسیر روشن زندگی قرار می دهد تا بتوانم برای رسیدن به اهداف متعالی خود گام موثری بردارم و به افق روشن فردا بنگرم، قلبم دلتنگی عمیق انسانها را خوب می فهمد زیرا راه روشن همدلی صادقانه با دیگران را از قاصدک خوش خبر سرزمین رویا ،همدلانه آموخته است، احساس زلالم لطافت احساس دیگران را عمیقا درک می کند زیرا راه روشن عشق ورزیدن را از گل رز دشت عاطفه ها ،عاشقانه آموخته است، چشمانم بیناتر از همیشه شگفتیهای جهان آفرینش را می نگرد زیرا راه روشن داشتن یک نگاه زیبا را از رنکین کمان روح نواز دشت خیال ،هنرمندانه آموخته است، گوشهایم شنواتر از همیشه رنجهای عمیق دیگران را می شنود زیرا راه روشن یک همراهی صادقانه را از پروانه رقصان سرزمین دوستیهای خالصانه ،سبکبالانه آ موخته است، دستانم قدرتمندتر از همیشه یاریگر همه دلشکستگان می شود زیرا راه روشن همراهی دلسوزانه رااز دستان گرم مادر، مهربانانه آموخته است، گامهایم استوارتر از همیشه فراز و نشیب سرنوشت رامی پیماید زیرا راه روشن استواری در سختیها را از صلابت شخصیت پدر، صبورانه آموخته است، اندیشه متعالیم والایی اندیشه دیگران را متفکرانه درک می کند زیرا راه روشن دریافت انرژی مثبت کائنات را از فرشتگان سبکبال آسمان ملکوت ،عارفانه آموخته است، سیرتم راز پاک زیستن را خوب می داند زیرا راه روشن یک شروع تازه را از شکوفه عطر آگین بهاری ،سرمستانه آموخته است، وجدانم بیدارتر از همیشه طلوع صبح زندگی را می نگرد زیرا راه روشن رسیدن به فهم عاشقانه هستی را از آیات روشن قرآن ،هوشیارانه آموخته است و من امیدوارم تا رسیدن به غروب آفتاب آخرین روز زندگیم در پروازی روحانی به سوی آسمان بی کران ایمان بتوانم راه روشن انسانیت رابیابم و در همنشینی فرشتگان بهشتی بتوانم گل خوشبوی رستگاری را از دستان مهربان خداوند هدیه بگیرم تا سعادتمند شوم.

1/1/97

/ 1 نظر / 379 بازدید