نسیم هدایت

به نام خدا

نسیم هدایت :

این بار می خواهم برگی تازه از فضایل شخصیت بزرگوار امام هادی را به روی همه انسانها بگشایم تا با نسیم هدایتش روحشان را به سوی آسمان ملکوت پرواز دهد همان خورشید روشن ِکمالی که اندیشمندان با پیروی از نور هدایت وجود او توانستند در ترویج خط فکری و فرهنگ تشیع راستین علوی بهترین نقش را ایفا کنند و ذهن انسانهارا با اندیشه پاک الهی تکامل بخشند، ای گوهر دریای عصمت ؛دلها ،با نورهدایت ایمان تو یکرنگ گشته اند تا توانستند  حقایق اسلام راستین  درفرهنگ تشیع رابا گوش جانشان بپذیرند و ایمانشان تکامل یابد، سخنرانها ،با نورهدایت کلام شیوای تو توانستند از فن سخنوری امام علی بهره جویند و کلامشان تکامل یابد، نویسندگان ، با نور هدایت  واژگان آسمانی  تو  توانستند  از  بلاغت  واژگان  امام  علی  بهره جویند  و  دنیا ی واژگانشان تکامل یابد، شهدا ،با نورهدایت  شخصیت شجاع تو توانستند از دلاوریهای امام علی در میدان نبرد با دشمن بهره جویند و فضایل اخلاقیشان تکامل  یابد ، عارفان ،با نور هدایت تقوای تو توانستند از خدا شناسی امام سجاد بهره جویند و خدا شناسی آنها تکامل یابد، مومنان ،با نورهدایت بندگی تو تو انستندراز گفت وگوی خالصانه امام سجاد با پروردگار را بیاموزند  و بندگیشان  تکامل یابد،  دلباختگان  ِمسیر  روشن  امامت  ،با نور هدایت  عبادت  تو توانستند  از حقیقت پرستش الهی  امام سجاد بهره جویند و عبادتشان تکامل بابد،وکلا ،با نور هدایت تدبیر تو توانستند از تدبیر عادلانه امام رضا بهره جویند و عدالتشان تکامل یابد، انسانهای وارسته ،با نور هدایت کمالات تو توانستند از کمالات ارزشمند امام رضا بهره جویند و ظرفیت وجودیشان تکامل یابد، معلمان، با نور هدایت انسانیت تو توانستند چراغ راه خوشبختی دیگران شوند و انسانیت آنها تکامل یابد، هنرمندان ،با نور هدایت روحیه هنرمندانه  تو توانستند  همچون ستاره روشن  در جامعه  خویش  بدرخشند  و هنرشان  تکامل یابد ،  شاعران ، با نور  هدایت  احساس  زلال  تو توانستند  زیبا ترین  نغمه های  آسمانی   را  برایت  بسرایند  و احساسشان تکامل یابد ،  کاش مدیران هم با نور هدایت سیاست تو می توانستند از  سیاست  انسان دوستانه امام رضا بهره جویند و سیاستشان تکامل یابد .

امام هادی میوه درخت رسالت،شاخه ای از باغستان نبوت گزیده ای از دودمان عترت پیامبر بود همان خورشید تابانی  که  تداوم  نوری  بود  که از حضرت رسول آغاز گشته  عصر ها و نسلها راروشن  ساخته بود ،  وارث علم و حکمت  بود و جاذبه های  معنوی امام فراتر از آن بودکه حصارهای قدرتهای  پوشالی  بتواند  محبت  دلها را از کانون نور بگسلاند، ای رخش آفتاب ، یاور همیشگی نگرانیهایم  بمان تا بتوانم در عبور  سختیهای  روزگار شکیبا باشم ، دوست همیشگی دلتنگیهایم بمان تا بتوانم حضور گرم خدا را در زندگیم  حس کنم و آسوده  خاطر  باشم، گواه  و ناظر اعمال نیکم بمان تا بتوانم بنده خوبی برای پروردگار باشم ،  امین  همیشگی درد دلهایم  بمان تا بتوانم نشانه های جاودانه وحی الهی را دریافت کنم و سعادتمند شوم .

گلبانگ  سعادت از حرم مصفای امام هادی نواخته  می شود  عطر حضور از سامرا  به مشام  می  رسد  تا کهربای جانهای شیفته عدالت شود ، ای دل انگیزترین نسیم هدایت سایه  مهربانیت  را از سرنوشتم نگیر تا بتوانم همچون شیعیان واقعی همیشه وامدار تعالیم و هدایتهای ارزشمند تو باشم.

ها نیه عرب 97/6/3

/ 0 نظر / 128 بازدید