پست های ارسال شده در آدر سال 1392

هما یش روز جهانی معلولان دانشگاه علامه

     همایش روز جهانی معلولان دانشگاه علامه انجمن علمی دانشجویی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی برگزارکردیک قدم مانده... بمناسبت روز جهانی معلولان  سه ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 127 بازدید