امام با قر ( ع ) دریای دانش الهی

به نام خدا

امام باقر(ع) دریای دانش الهی :

این بار می خواهم  کتاب زندگانی امام  باقر (ع) را ورق بزنم و چند روزی را مهمان دنیای واژگا نش شوم تا بتوانم روحم را در دریای معرفتش  تعالی  بخشم ، ای امام خوبیها از میان تشعشع کدام خورشید صبحگاهی با من هم کلام خواهی شد  تا گنجینه آسمانی واژگانت را نثاراحساس پاکم کنی ،  از میان کدام آبی بیکران  دریا به سراغم  می آیی تا بتوانم سکوت وجدان  بیدار خویش  را  بشکنم  و انسا نها  را به سوی فطرت  پاکشان فرا بخوانم ،  در میان لطافت  کدام  گل  خوشبوی  دنیا  عطر  وجودت  را  استشمام  کنم  تا  بتوانم  راز  جاودانگی واژگان رادر دنیای احساس آدمی بیاموزم ،در میان ترنم کدام باران ،همنشین تنهایی هایم می شوی  تا  بتوانم  دردهای  مردم  زمانه خود را بهتر  بفهمم ، در میان کدام پاییز برگ ریز همنفس شاعرانگی های  لحظات  زندگیم  می  شوی تا زیبایی های  جهان آفرینش را نشانم دهی ،  درخشش  کدامین  ستاره دنباله دار  را جست و جو  کنم  تا بتوانم به سرزمین سرسبز دانشت  وصل شوم  و با  واژگان بهشتی که  تو به من  هدیه  می دهی  از زمین  تا  به آسمان پرواز کنم و چراغ راه خوشبختی انسانها  باشم .

ای امام  مهربانی  مشتاقانه  چشم انتظار  روزی می نشینم  که تو با دریای بی کران دانشت چنان جان  تشنه ام  را از عشق الهی سیراب کنی  تا من هم بتوانم خورشید روشن وجودت را به مردم جامعه خویش بهتر بشناسا نم .

/ 0 نظر / 79 بازدید